Rabu, 04 Februari 2009

Ingatlah...

“..Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang” (Ar-Rad : 28)
“& bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu`min akan melihat pekerjaanmu itu..” (At-Taubah : 105)
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..” Al-Baqarah:286
“& sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..” (Ar-Rad : 11)
“& sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, & kami lebih dekat daripada urat lehernya.” (Qa`f : 16)
“ & mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar & sholat..” (Al-Baqarah : 45)
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahkan nikmat kepadamu” (Al-Baqarah : 216)
“ boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah : 216)

0 komentar: